Home Magazine

Magazine

Stoppen met medicijnen bij laagrisicopatiënten

In veel huisartsenpraktijken zijn er patiënten die jarenlang medicijnen slikken om hart- en vaatziekten te voorkomen, terwijl ze die eigenlijk niet (meer) hoeven te slikken. Zouden deze patiënten veilig kunnen stoppen met medicatie en zou dat kosteneffectief zijn? De afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC onderzocht het.

Persoonsgerichte diabeteszorg maatwerk met de patiënt

Patiënten met diabetes komen regelmatig op controle in de huisartsenpraktijk. Bij deze controles vergeten we soms na te gaan wat voor de patiënt van wezenlijk belang is en verheffen we het bereiken van de streefwaarden tot het 'hoogste' doel. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) vindt dat er te weinig aandacht is voor de persoonlijke omstandigheden van de patiënt en startte in 2016 met een pilot Persoonsgerichte diabeteszorg.

Geef ook eens geen advies

Dit boek over coachende gespreksvoering is geschikt voor iedereen die (beroepsmatig) op zoek is naar een methode om een effectief helpend gesprek te kunnen voeren.

Naar beter contact in de laatste levensfase

Dit boek is geschreven voor zorgverleners in de hoop dat zij de mensen die ongeneeslijk ziek zijn beter zullen begrijpen en betere gesprekken zullen voeren. Het is ook bedoeld voor de ongeneeslijk zieken en hun nabestaanden om hen te helpen zich beter voor te bereiden op het laatste deel van het leven.

Vakantie

De vakantieperiode is aangebroken. Veel mensen gaan er een paar weken tussenuit. Even loskomen van de hectiek van alledag, de druk van een volle agenda en patiënten die soms op het laatste moment nog van alles van jou willen. Vakantie heeft voor mij een dubbel gevoel: het betekent vrij zijn van het werk, maar geeft vaak ook extra werkdruk.

Journaal

Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Bariatrische chirurgie en de rol van de poh postoperatief

Het aantal bariatrische ingrepen in Nederland stijgt. In 2017 zijn er meer dan 12.000 maagverkleinende operaties uitgevoerd. Praktijkondersteuners krijgen in de spreekkamer te maken met de gevolgen daarvan op comorbiditeit, met bijhorende medicatieaanpassingen, en met beperkingen in de keuze van medicatie of eventuele vitaminedeficiënties. Dit artikel biedt achtergrondinformatie over de postoperatieve fase en praktische handvatten.

Een gewichtige beslissing

Op mijn spreekuur zie ik regelmatig patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan of daarover nadenken. Patiënten twijfelen hier vaak over. Moeten ze dit punt ter sprake brengen en ze de vervolgstap naar een behandelcentrum zetten? Na de behandeling hebben patiënten nauwelijks spijt. Zij hebben vaak het gevoel beter in het leven te staan, met een grote gezondheidswinst.

Praten over seks

Vragen over seksuele activiteit worden vaak terloops gesteld of op de valreep, aan het einde van een consult. Dit artikel biedt daarvoor praktische adviezen en tips.

Nazorg bij kanker in de praktijk Online Kanker Nazorg Wijzer

Nazorg bij kanker vindt steeds vaker plaats in de huisartsenpraktijk. Structurele en proactieve kankernazorg ontbreekt echter vaak nog. De gratis online Kanker Nazorg Wijzer kan daarbij mogelijk uitkomst bieden. Daarnaast vergt goede nazorg bij kanker de nodige randvoorwaarden (zoals scholing en agendasetting). Dat zijn de conclusies van een onderzoek onder huisartsen en poh's.