Home Magazine

Magazine

Stappentellers op recept

De huidige beweegnorm adviseert per week minstens 150 minuten matig-intensieve inspanning in combinatie met spier- en botversterkende oefeningen. Minder dan de helft van de mensen haalt deze norm.

Module Medicatiebeoordeling bij ouderen

Om de risico's bij kwetsbare ouderen aan te pakken, heeft de zorgsector de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen opgesteld.

Minder dementie met een gezond hart- en vaatstelsel

Een gezond hart- en vaatstelsel op de leeftijd van 50 jaar gaat samen met een kleinere kans op dementie in de decennia daarna.

Het eeuwige dieet?

In tegenstelling tot veel andere diëten richt het langlevendieet zich niet op het bereiken van een gezond gewicht of op specifieke ziekten.

Aandacht voor het vrouwenhart

Het boek bevat tien hoofdstukken met specifieke problemen bij vrouwen met hartklachten.

Terugblik

Het jaar loopt bijna ten einde en dat nodigt uit om terug te blikken op wat het heeft gebracht.

Journaal

Journaal Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Obstipatiespreekuur in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Obstipatie is een hinderlijk probleem waar veel mensen last van hebben.

Discussie rond LDL naar 1,8

De meningen van huisartsen zijn verdeeld over de verlaging van de LDL-streefwaarde van 2,5 naar 1,8 bij secundaire preventie. Hoe denken praktijkondersteuners hierover?

De kunst van het beïnvloeden van gezondheidsgedrag

Eén van de voornaamste verantwoordelijkheden van poh's is het begeleiden van chronisch zieke patiënten naar gedragsverandering.