Casus

Gewoon vergeetachtig of beginnende dementie?

Er komen veel ouderen bij ons op het spreekuur. De één is op hoge leeftijd nog zeer kwiek, de ander wordt langzaam vergeetachtig, wat kan wijzen op een lichte cognitieve stoornis of beginnende dementie.

Een gewichtige beslissing

Op mijn spreekuur zie ik regelmatig patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan of daarover nadenken. Patiënten twijfelen hier vaak over. Moeten ze dit punt ter sprake brengen en ze de vervolgstap naar een behandelcentrum zetten? Na de behandeling hebben patiënten nauwelijks spijt. Zij hebben vaak het gevoel beter in het leven te staan, met een grote gezondheidswinst.

Verstandelijke beperking en diabetes

Selin is een 55-jarige vrouw van Iraanse afkomst met een licht verstandelijke beperking en diabetes mellitus type 2. Zij woont in een appartement van Prisma, een organisatie voor verstandelijk gehandicapten. Het kostte lange tijd veel hoofdbrekens om haar goed te begeleiden en te ondersteunen bij haar ziekte. Een andere aanpak van de begeleiding bood uitkomst.

Incontinentie voor urine bij diabetes

Bepaalde aandoeningen komen vaker voor bij mensen met diabetes. Van sommige aandoeningen is bekend dat patiënten niet zo gemakkelijk om hulp vragen, omdat ze zich ervoor schamen. In deze casus komt zo’n aandoening aan bod: diabetes en urine-incontinentie. De poh kan een belangrijke rol spelen bij het opsporen, behandelen en begeleiden van deze patiënten.

Vitamine B12-tekort en metformine

Meneer Zoontjes uit deze casus heeft diabetes en diverse klachten die hijzelf wijt aan een vitamine B12-tekort. Welke rol speelt metformine in het geheel? Het NHG-Standpunt verschaft hierover duidelijkheid.
Dag van de Medicatieveiligheid Nursing Congressen

Gebruik van NPH-insuline

Patiënten met diabetes starten vaak met insuline glargine, en niet met NPH-insuline, omdat glargine minder hypoglykemieën zou geven. Uit onderzoek blijkt echter dat het risico daarop bij beide insulines even hoog is. NPH-insuline heeft een ander werkingsprofiel dan de langerwerkende insuline’s en dat kan een voordeel zijn, zoals blijkt uit deze casus. Daarnaast is NPH-insuline veel goedkoper dan glargine.

Ouderenzorg in de knel

In de ouderenzorg gaat er nog weleens wat mis. De coördinatie van de zorg laat te wensen over, er is een wirwar aan regels en uiteindelijk heeft niemand het overzicht. Ouderen kunnen daarvan de dupe worden. Huisarts Karen Konings bespreekt een voorbeeld van onsamenhangende zorg, praktijkverpleegkundige Tinka Schuurman geeft tips hoe het beter kan.

Hypoglykemie en insuline buiten kantooruren

Een patiënt met diabetes kan ’s avonds of in het weekend ontregeld raken en niet weten hoe hij daarmee moet omgaan. We bespreken hiervan een voorbeeld: een probleem dat werd voorgelegd aan de huisartsenpost en een advies voor het vervolg in de eigen huisartsenpraktijk.

Koolhydraatarm dieet bij overgewicht en diabetes

Patiënten met diabetes mellitus moeten het gebruik van koolhydraten beperken en deze goed verdelen over de maaltijden. In deze casus zien we een patiënte met diabetes type 2 die een koolhydraatarm dieet volgt (in twee periodes) en daarna weinig koolhydraten blijft eten. Die aanpak heeft een goed effect op haar gewicht en insulinebehoefte.

Astma en zwangerschap

Astma is een van de meestvoorkomende, chronische aandoeningen bij zwangere vrouwen. Tot op heden ontbreekt in Nederland een richtlijn over zwangerschap en astma, maar er is genoeg gebruikservaring met astmamedicatie tijdens de zwangerschap.