Home Magazine Educatie

Educatie

Bariatrische chirurgie en de rol van de poh postoperatief

Het aantal bariatrische ingrepen in Nederland stijgt. In 2017 zijn er meer dan 12.000 maagverkleinende operaties uitgevoerd. Praktijkondersteuners krijgen in de spreekkamer te maken met de gevolgen daarvan op comorbiditeit, met bijhorende medicatieaanpassingen, en met beperkingen in de keuze van medicatie of eventuele vitaminedeficiënties. Dit artikel biedt achtergrondinformatie over de postoperatieve fase en praktische handvatten.

Praten over seks

Vragen over seksuele activiteit worden vaak terloops gesteld of op de valreep, aan het einde van een consult. Dit artikel biedt daarvoor praktische adviezen en tips.

Leren leven met een depressie

Ouderen en chronisch zieken hebben vaker een depressie dan andere patiënten. Bovendien herstellen ouderen langzamer dan jongeren. De laatste jaren is er meer aandacht voor preventie en daarin ligt ook een taak voor de praktijkondersteuner. Dit artikel beoogt praktijkondersteuners alert te maken op signalen van somberheid en depressie, zodat zij adequaat hulp kunnen bieden.

Voetzorg voor diabetespatiënten in het verpleeghuis

Praktijkverpleegkundigen in het verpleeghuis hebben een belangrijke taak bij verantwoorde diabeteszorg en het organiseren van voetzorg. De meeste cliënten met diabetes hebben een verhoogd risico op voetproblemen. Goede voetzorg is dan ook noodzakelijk. Verpleeghuis Atlant in Apeldoorn/Beekbergen zocht hiervoor samenwerking met een voetencentrum. Praktijkverpleegkundige Agaath Bruin beschrijft haar ervaringen.

Huidafwijkingen bij diabetes

Huidafwijkingen komen veel voor bij patiënten met diabetes, naar schatting bij 30 tot 50 procent van hen. Dermatoloog Johan Toonstra beschrijft in een drieluik om welke huidafwijkingen het gaat. In de eerste twee delen behandelde hij diabetische angiopathie en neuropathie, huidinfecties en complicaties van de behandeling. In dit derde en laatste deel behandelt hij de overige huidaandoeningen bij diabetes.

Gebruik van diuretica tijdens een hittegolf

Hittegolven komen in Nederland steeds vaker voor. Ouderen lopen een groter risico op dehydratie bij langdurig warm weer, zeker als ze diuretica gebruiken. Heeft het zin om diuretica bij kwetsbare ouderen te stoppen om dehydratie bij hitte te voorkomen? Huisarts Antoinette van Zijl zocht het uit. Haar conclusie: tijdelijk stoppen met diuretica lijkt zinvol.

Huidafwijkingen bij diabetes

Huidafwijkingen komen veel voor bij patiënten met diabetes, naar schatting bij 30 tot 50 procent van hen. Dermatoloog Johan Toonstra beschrijft in een drieluik om welke huidafwijkingen het gaat. In het eerste deel behandelde hij diabetische angiopathie en neuropathie. In dit tweede deel komen aan bod: complicaties van de behandeling en andere huidaandoeningen. In het derde deel volgen de resterende huidaandoeningen.

Voetzorg voor mensen met diabetes

Goede voetzorg is essentieel bij mensen met diabetes om het risico op ulcera en amputaties te verkleinen. Medisch noodzakelijke voetzorg is daarom opgenomen in de basisverzekering. Voor praktijkondersteuners is het soms lastig in te schatten wanneer er sprake is van medisch noodzakelijk voetzorg en zij de patiënt dus moeten verwijzen. Podotherapeuten Manon Berends en Maartje den Tuinder vertellen hoe het zit.

Huidafwijkingen bij diabetes

Huidafwijkingen komen veel voor bij patiënten met diabetes, naar schatting bij zo’n 30 tot 50 procent. Dermatoloog Johan Toonstra beschrijft in een tweeluik om welke huidafwijkingen het gaat. In dit eerste deel behandelt hij zowel diabetische angiopathie en neuropathie als huidinfecties bij diabetes. In het volgende nummer komen in deel twee aan bod: complicaties van de behandeling en overige huidaandoeningen.

Artrose

Artrose is een chronische gewrichtsstoornis die wordt gekenmerkt door verlies en achteruitgang van de kwaliteit van het gewrichtskraakbeen, en een toegenomen activiteit van het onderliggende bot. Artrose is niet te genezen. De klachten variëren.