Home Magazine Implementatie

Implementatie

Stoppen met ICS-gebruik bij COPD-patiënten

In de NHG-Standaard COPD is beperkt plaats voor behandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS). Toch is het gebruik nog hoog.

Nazorg bij kanker in de praktijk Online Kanker Nazorg Wijzer

Nazorg bij kanker vindt steeds vaker plaats in de huisartsenpraktijk. Structurele en proactieve kankernazorg ontbreekt echter vaak nog. De gratis online Kanker Nazorg Wijzer kan daarbij mogelijk uitkomst bieden. Daarnaast vergt goede nazorg bij kanker de nodige randvoorwaarden (zoals scholing en agendasetting). Dat zijn de conclusies van een onderzoek onder huisartsen en poh's.

Het einde van de gewone praktijkbloeddrukmeting?

Meetfouten en het wittejasseneffect staan een betrouwbare bepaling van de bloeddruk in de spreekkamer in de weg. De 30-minutenbloeddrukmeting kan deze fouten en het wittejasseneffect grotendeels wegnemen. Deze meting kan naast de geprotocolleerde thuismeting en de 24-uursmeting mogelijk een plaats krijgen bij het achterhalen van het wittejasseneffect.

De uitdagingen van stoppen met roken bij COPD-patiënten

Voor rokers met COPD is er maar één behandeling die de versnelde achteruitgang van de longfunctie kan remmen: stoppen met roken. Er zijn diverse evidence-based interventies voor stoppen met roken beschikbaar, maar die richten zich niet op de specifieke problemen van rokers met COPD. Eva van Eerd verdiepte zich in haar proefschrift in die specifieke problemen en behoeften van rokers met COPD. Haar onderzoek richtte zich op artsen, maar de onderzoeksresultaten zijn ook interessant voor praktijkondersteuners.

Geen astma maar prikkelbare luchtwegen

Het NHG publiceert regelmatig updates van de ICPC-codetabel. Binnen de respiratoire coderingen is dit jaar de code R96.01 afgeschaft en is een nieuwe code verschenen: R29.02, prikkelbare luchtwegen. Aan de hand van tien vragen en casuïstiek behandelt huisarts Paul de Vries de aanleiding en achtergrond van deze verandering. Hij beschrijft ook hoe je deze kunt implementeren in het HIS.

Streefdoelen formuleren is maatwerk

We schreven er al eerder over: de ziektelastmeter COPD als hulpmiddel om een persoonsgericht zorgplan op te stellen. Een belangrijk onderdeel van het zorgplan is het persoonlijk streefdoel, een vorm van zelfmanagement. Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop het streefdoel wordt opgesteld invloed heeft op de kans dat het gewenste doel daadwerkelijk wordt bereikt. Een streefdoel formuleren is daarom maatwerk.

Maatwerk bij CVRM

Praktijkondersteuners zijn niet altijd op de hoogte van de relatie tussen hart- en vaatziekten en mogelijk depressieve symptomen. Dat blijkt uit onderzoek naar het effect van een groot internationaal project. Tijdens dit project hebben de onderzoekers het implementatieprogramma ‘Maatwerk bij CVRM’ ontwikkeld voor de zorg van patiënten met (verhoogd risico) op hart- en vaatziekten. Zij lichten het programma in dit artikel toe.

Nieuwe kwaliteitsstandaarden voor kinderen met psychische problemen

Huisartsen en praktijkondersteuners zien vaak kinderen met psychische problemen op hun spreekuur. Om die kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zijn er nu kwaliteitsstandaarden voor professionals ontwikkeld. In twee generieke modules staat in hoofdlijnen wat goede zorg is en hoe je de jeugdhulp goed organiseert. Het belang van het kind staat daarbij centraal, benadrukt huisarts Hans Moolenburgh.

Minder inhalatiecorticosteroïden voor patiënten met COPD

Te veel patiënten met mild tot matig COPD gebruiken inhalatiecosteroïden (ICS), maar bij deze patiënten zijn ICS niet effectief. Het gebruik leidt echter wel tot onnodige bijwerkingen en hogere kosten van de gezondheidszorg. Daarom ontwikkelden de auteurs een ICS-reductietool voor patiënten met COPD die geen ICS hoeven te gebruiken.

Mantelzorg ondersteunen vanuit de huisartsenpraktijk

Een van de uitgangspunten van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is versterking van de mantelzorg. Huisartsen en praktijkondersteuners kennen de kwetsbare patiënten en hun mantelzorgers, waardoor zij extra aandacht kunnen besteden aan preventie van overbelasting. Dat is hard nodig, omdat mantelzorgers anders hun rol niet kunnen vervullen. De auteurs (praktijkondersteuner, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en POH-ggz) onderzochten hoe de huisartsenpraktijk mantelzorgers proactief kan ondersteunen.