Implementatie

Benzo’s minderen met praktijkondersteuning

Veel patiënten gebruiken benzodiazepinen te vaak en te lang. Dat is ongewenst: de effecten op slaap en angst nemen snel af, maar de bijwerkingen blijven bestaan. Daarom is het proefproject ‘Motiverend aan de slag met benzoreductie’ opgezet, met een cruciale rol voor praktijkondersteuners. Het project had succes, maar vraagt wel om een tijdsinvestering van de hele praktijk.

Gestructureerde nazorg bij CVA

Behandeling van CVA is een belangrijk onderdeel van het CVRM-preventieprogramma van de huisarts, maar nazorg in de chronische fase ontbreekt vaak of is slecht georganiseerd. Patiënten hebben na ontslag uit het ziekenhuis of na revalidatie echter veel behoefte aan goede nazorg. Daarom besloten zorgverleners uit de eerste en tweede lijn in de Limburgse regio Westelijke Mijnstreek die nazorg gezamenlijk te organiseren: Project CVA zorg Dichterbij.

Het nieuwe competentieprofiel POH en PVH

Ontwikkelingen in de samenleving, gezondheidszorg en huisartsenzorg hebben invloed op de taken en functies in de huisartsenpraktijk. De toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 ‘Modernisering naar menselijke maat’ beschrijft hoe de beroepsgroep inspeelt op deze veranderende context. De functies praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH), praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) en POH-ggz zijn hierbij onmisbaar.

Ziektelastmeter COPD tijdens het consult

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van de Ziektelastmeter COPD tijdens het consult leidt tot betere kwaliteit van leven en betere kwaliteit van zorg. Patiënten en zorgverleners zijn zeer tevreden over het instrument. Daarom heeft de Long Alliantie Nederland besloten de implementatie ervan te bevorderen.

Kleurjeleven e-healthprogramma in de praktijk

Om het gebruik van blended e-mental health in de huisartsenzorg te stimuleren, voerde het Trimbos-instituut een implementatieproject uit van Kleurjeleven, een online cursus voor depressieve klachten. POH’s-ggz en patiënten waren over het algemeen tevreden. Verbeterpunten lagen in de gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor de POH’s, technische problemen en lage therapietrouw.