Home Magazine Journaal

Journaal

Journaal

Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Journaal

Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Journaal

Uit een Brits onderzoek in de eerste lijn blijkt dat patiënten met chronische nierschade (CNS) vaker worden opgenomen voor hartfalen, infecties en acuut nierfalen dan patiënten zonder nierschade. Dat geldt ook voor patiënten met milde nierschade. Wanneer zorgverleners zich van dit risico bewust zijn, kunnen zij een deel van de ziekenhuisopnames mogelijk voorkomen.

Journaal

In 2017 zijn er bewegingsnormen opgesteld, waarin ook spier- en botversterkende oefeningen zijn opgenomen. Voor iedereen geldt: te lang stilzitten moet worden voorkomen.

Journaal

Muziektherapie bij patiënten met dementie kan de kwaliteit van leven verhogen en angst en depressie verminderen. Dat blijkt uit een Cochrane-review naar de effecten van muziektherapie op bijna 900 patiënten met dementie die in een zorginstelling verblijven.

Journaal

Geprotocolleerde zorg door de poh leidt over het algemeen tot betere zorg voor volwassen patiënten met astma. Mogelijk geldt dat ook voor kinderen met astma. De afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC doet daar onderzoek naar.

Journaal

De huidige richtlijnen adviseren patiënten met acute COPD-exacerbaties vijf tot zeven dagen systemische corticosteroïden te geven, maar vijf dagen orale corticosteroïden is waarschijnlijk genoeg. De auteurs van een Cochrane-review vergeleken kortdurende behandelingen (equivalente dagelijkse doses gedurende drie tot zeven dagen) met langdurende behandelingen (tien tot vijftien dagen) bij acute exacerbaties van COPD.

Journaal

Een op de vier palliatieve patiënten krijgt op de dag van overlijden nog preventieve medicatie zoals bloedverdunners of cholesterolverlagers. Dat blijkt uit recent onderzoek van enkele Nederlandse umc’s onder 179 palliatieve patiënten die in het ziekenhuis, het hospice of thuis stierven.

Journaal

Patiënten die via een patiëntportaal hun medische gegevens willen bekijken, komen vaak jargon en afkortingen tegen. Ook de indeling van de informatie is niet altijd duidelijk. Sommige patiënten kunnen daarmee moeilijk uit de voeten. Daarom bracht het NIVEL mogelijke verbeteringen van patiëntportalen in kaart voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Journaal

Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkver-pleegkundigen/-ondersteuners.