Home Magazine lezen/kijken/zoeken

lezen/kijken/zoeken

Het eeuwige dieet?

In tegenstelling tot veel andere diëten richt het langlevendieet zich niet op het bereiken van een gezond gewicht of op specifieke ziekten.

Aandacht voor het vrouwenhart

Het boek bevat tien hoofdstukken met specifieke problemen bij vrouwen met hartklachten.

Gevoelens en ervaringen bij dementie

Dit boek is voor mantelzorgers, hier zorggevers genoemd, en zorgverleners/-professionals.

Gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel

Het boek is uitermate geschikt voor iedereen die te maken heeft met mensen met hersenletsel.

Geef ook eens geen advies

Dit boek over coachende gespreksvoering is geschikt voor iedereen die (beroepsmatig) op zoek is naar een methode om een effectief helpend gesprek te kunnen voeren.

Naar beter contact in de laatste levensfase

Dit boek is geschreven voor zorgverleners in de hoop dat zij de mensen die ongeneeslijk ziek zijn beter zullen begrijpen en betere gesprekken zullen voeren. Het is ook bedoeld voor de ongeneeslijk zieken en hun nabestaanden om hen te helpen zich beter voor te bereiden op het laatste deel van het leven.

De T-shaped professional en interprofessionele samenwerking

Dit handboek is in eerste instantie een studieboek voor studenten van sociale en zorgopleidingen. Daarnaast is het ‘geschikt voor iedereen die werkzaam is in de zorg- en welzijnssector,’ vermeldt de achterflap.

VraagApp: snelle antwoorden op alledaagse vragen

De VraagApp is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden, ouderen of mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Verpleegkundig leiderschap onder de loep

Dit boek nodigt verpleegkundigen uit om het thema verpleegkundig leiderschap te verkennen en zich eigen te maken. Het is bedoeld voor alle ambitieuze verpleegkundigen die zich in uiteenlopende rollen en functies bezighouden met de professionalisering van hun vak, of dat willen, en de functie van aanjager vervullen.

Hulp voor ouderen met psychische klachten

Dit pittige en pragmatische boek is voor huisartsen, psychologen, psychiaters en poh-ggz. Voor de gemiddelde praktijkondersteuner somatiek is het hogere wiskunde, maar het is een welkom naslagwerk voor degenen met een psychiatrische opleiding en voor degenen die veel te maken hebben met patiënten met een psychische aandoening of daar veel affectie mee hebben.